Follow up voor kerken

Meer Jezus in meer kerken

Door het leiden van VPE Kerkplanting minimaal 100 kerken (helpen) starten in 10 jaar – de jaren ’20. Kerken met radicale liefde & kracht die mensen ver van God weten aan te spreken.

Meer Jezus is bezig zelf een aantal kerken te starten. Ook neemt Meer Jezus de opbouw van de VPE-afdeling Kerkplanting op zich. De VPE is een beweging van 130 pinkster- en evangelische kerken. Maar ook pioniers & kerken die los daarvan starten ondersteunen we.

Dit alles willen we doen door:
·       Zelf kerken starten
·       Pioniersdagen
·       Onderwijs & conferenties
·       Kerkplantingen ondersteunen
·       Bestaande kerken stimuleren gemeentes te stichten

Nieuwe kerken zijn onmisbaar als we ieder mens goed willen introduceren aan de echte Jezus. Zowel internationaal als Nederlands onderzoek laat zien (link naar 4.0.1) dat nieuwe kerken 4x zoveel ongelovigen trekken. De apostelen gingen hier dan ook met grenzeloze energie mee aan de slag. Dit natuurlijk terwijl de bestaande kerken versterkt moeten blijven worden!

Wat zouden we als Nederlandse kerken anders gaan doen, als een engel zou neerdalen en ons allemaal zou opdragen hoe dan ook 100 nieuwe kerken te planten? Of 1000? Wat zouden we anders gaan doen in onze kerken en levens, qua prioriteiten, geld, jongerenwerk, gebed & focus? En waarom doen we dat nu niet, zonder die engel? Alleen bekering & Jezus volgen is de weg om gered te worden van het oordeel dat komen gaat, en er is maar weinig tijd, zegt God. Waarom niet onze energie veel meer focussen op kerkplanting?

www.meerjezus.nl

 

Boek Herkerken

De toekomst van geloofsgemeenschappen
Remmelt Meijer, Peter Wierenga
€16,99

Al geruime tijd vinden er maatschappelijke ontwikkelingen en kantelingen plaats die ook het kerk-zijn beïnvloeden. De coronacrisis heeft deze veranderingen extra zichtbaar gemaakt en versterkt. Maar voelen kerken de urgentie? En is er bereidheid tot aanpassen van hun koers? In ‘Herkerken’ nemen Remmelt Meijer en Peter Wierenga de belangrijkste uitdagingen voor de kerk van vandaag onder de loep. Aan de hand van scherpe vragen, theologische doordenking en praktijkverhalen trekken de auteurs lijnen naar een toekomst waarin kerken in beweging blijven en op zoek gaan naar een bijbelse en duurzame vorm van kerk-zijn.

‘Herkerken’ is een hartstochtelijk pleidooi voor de kerk als oefenplaats van de liefde. De auteurs laten zien hoe een periode van crisis en verandering uiteindelijk kansen biedt om als kerk de toekomst hoopvol tegemoet te treden. Voor meer info en extra materiaal: www.herkerken.nl

 

Samensturing in de kerk

“Samensturing”, voor degene die de term niet kennen, is een nieuwe manier van leiding geven en je organisatie inrichten. Samensturing werkt niet vanuit positie maar vanuit een collectief doel. Het collectieve doel (een gezamenlijke missie en visie) is voor iedereen bepalend en daar wordt alles aan getoetst.

In de praktijk zorgt deze nieuwe aanpak ervoor dat mensen veel meer gaan meebouwen aan de organisatie, in dit geval de gemeente. De  kerk, is immers niet alleen van een kleine groep leiders maar van de hele gemeenschap. Samen bouw je aan het collectieve doel dat van te voren is afgesproken.

Stap 1: Zingeving
Betekent dit nieuwe model, deze nieuwe wijze van organiseren dat leiders overbodig worden? Absoluut niet. Binnen Samensturing hebben leiders een belangrijke rol. De leiders zijn de initiatiefnemers als het gaat om te komen tot het collectieve doel. De leiders zijn verantwoordelijk voor de zingevingskant. In het bedrijfsleven bepalen zij de visie en missie. In de kerk is het hun verantwoordelijkheid om de visie en missie die God geeft te verwoorden. Goed leiderschap in de kerk begint in onze ogen dan ook bij de persoonlijke relatie met God, bij bidden en bijbellezen.

Stap 2: Betekenisgeving
Als het collectieve doel (de visie en missie) duidelijk is dan volgt de tweede stap. Deze tweede stap is om samen met iedereen die hiermee actief aan de slag wil gaan om de tafel te gaan zitten. Dit proces heet betekenisgeving. In dit proces is het heel belangrijk dat de beslissingen samen met de anderen genomen worden. Op het moment namelijk dat leiders voor anderen gaan bepalen hoe zij de visie en missie moeten gaan uitvoeren verdwijnt het eigenaarschap en daarmee ook het verantwoordelijkheidsgevoel. De leiders presenteren het collectief doel en gaan vervolgens met al de uitvoerders het gesprek aan hoe dit verwezenlijkt kan worden. Uiteindelijk maak je hierover gezamenlijke afspraken. Binnen deze gezamenlijke afspraken zijn afspraken over kaders waarbinnen de uitvoering moet plaatsvinden en leidende principes (de waarden die voor de gemeenschap belangrijk zijn) essentieel.

Stap 3: Uitvoering
Vervolgens komt de derde stap in het proces en dat is de uitvoering. De uitvoering is niet de taak van de leiders. In deze fase zijn de anderen in de gemeente aan zet. De leiders bewaken alleen de koers en zijn dus niet bepalend als het gaat om hoe het wordt uitgevoerd.  Waar hun taak wel ligt in deze fase is het faciliteren van de uitvoering. Zij zorgen er voor dat de uitvoerders zoveel als mogelijk  de benodigdheden hebben om hun taak met plezier vorm te geven. Binnen deze stap zijn leiders dus dienend, terwijl bij stap 1 ze juist leidend zijn.

Nu is dit een sterk versimpelde versie van wat Samensturing allemaal inhoudt. In de praktijk komt er veel meer bij kijken en biedt deze organisatiefilosofie ook veel meer concrete oplossingen. De reden dat ik als christen hier zo enthousiast over ben is omdat het in mijn ogen een hele Bijbelse manier van organiseren is die waarborgt dat zowel Gods spreken, Zijn visie en missie in de kerk centraal komt te staan als wel dat deze op een liefdevolle manier wordt doorvertaald zonder dat er sprake is van macht of dwang. Samensturing brengt daarmee een mooie balans tussen hiërarchisch leiderschap aan de ene kant en de democratisch modellen aan de andere kant.  Het zorgt voor zowel een duidelijke koers als voor een verbinding met de gemeente. Daarnaast is Samensturing goed doordacht, concreet en niet zweverig. Het bied concrete handvaten.

Discipelschap
Wat gebeurt er nog meer als een kerk met Samensturing aan de slag gaat? Samensturing als organisatiefilosofie gaat er vanuit dat iedereen gelijkwaardig is en dat ieders unieke bijdrage belangrijk is voor het bereiken van het collectieve doel.  Om ieders bijdrage optimaal naar voren te laten komen is er een gezamenlijk leerklimaat nodig  en een veilige en bemoedigende cultuur. In de kerk kennen we dat ook: Bij ons heet dat discipelschap. Samensturing in de kerk stimuleert dan ook discipelschap: het samen volgen van Jezus. En Samensturing bevordert en beoogt een veilige cultuur van liefde en bemoediging.

Kerkentour in het najaar
Wil je meer weten over Samensturing? In september hopen we het boek: “Samensturing in de kerk” te lanceren. Gekoppeld aan deze lancering willen we in het najaar een kerkentour doen waarbij we in diverse kerken hier meer over willen gaan vertellen. Mocht dit iets zijn voor jouw kerk laat het ons dan even weten door te mailen naar: wilbert@saminc.nl