To do

Deze dag moet ik herschikken.
Ik vertik het om:
0 achter open rondjes aan te rennen die smachten naar kruisjes
terwijl buiten de laatste zon naar beneden dendert
0 door een veel te snelle bril te kijken
waar dagen weken lijken, meters mijlen
0 in een roodblauw pakje van een flat te springen

Nee, vandaag heeft genoeg aan mijzelf
mens met gaatjes en vlekjes
tranen en gekke bekjes
Dus doe maar normaal, dan doe je al druk genoeg
To do loe, ik ben buiten.