Toneelles

Dit jaar organiseren wij toneellessen voor jongeren vanaf 12-25 jaar onder de naam Taka Tuka.
Kijk voor meer info op: Taka Tuka Theaterlessen